ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 4ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: Πρόσκληση στελέχωσης Επιτροπής Κριτών και Οδηγίες

Στο πλαίσιο υλοποίησης του 4ου Συνεδρίου, η Οργανωτική και η Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου απευθύνουν πρόσκληση σε μέλη Δ.Ε.Π., ερευνητές, Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, στελέχη της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατόχους διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος σχετικού με μία από τις θεματικές ενότητες του Συνεδρίου, οι οποίοι επιθυμούν να στελεχώσουν την Επιτροπή Κριτών του Συνεδρίου, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2022.

Για τη στελέχωση της Επιτροπής Κριτών, επιθυμητή είναι η εμπειρία αρθρογραφίας σε επιστημονικά περιοδικά ή επιστημονικά συνέδρια με σύστημα κριτών και η προγενέστερη συμμετοχή σε ομάδα Κριτών Συνεδρίου.

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος απαιτείται η δημιουργία λογαριασμού μέσα από την ιστοσελίδα του Συνεδρίου https://conf.pdekritis.gr/index.php/conferences/conf4 και η επιλογή του ρόλου κριτή (Μενού σελίδα χρήστη--> Προφίλ)
(περισσότερες λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες εδώ https://somup.com/c3VUjsZkVt).

Για τη δήλωση των προτιμήσεών σας στις θεματικές του συνεδρίου, συμπληρώστε την ακόλουθη  φόρμα:

https://forms.gle/5p3x1FMa5Fmr7st17

Τα μέλη της Επιτροπής Κριτών θα κρίνουν τις εργασίες που θα υποβληθούν. Η κρίση των εργασιών θα γίνει στη βάση της επιστημονικής δεοντολογίας, της ποιότητας και της πρωτοτυπίας τους, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Συνεδρίου, οι οποίες έχουν ανακοινωθεί. Οι κριτές θα λάβουν βεβαίωση για το έργο που θα προσφέρουν.

Παρακαλούμε ελέγχετε και στο φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας σας, για τυχόν μη αναγνωσμένα μηνύματά μας!

Οδηγίες Αξιολόγησης

Στο Αποτέλεσμα Κρίσης να αναφέρετε αν η εργασία είναι:

●       ΔΕΚΤΗ ΩΣ ΕΧΕΙ

●       ΔΕΚΤΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΛΛΑΓΩΝ

●       ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ

Η Έκθεση Αξιολόγησης πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά:

  1. Σύντομη περιγραφική και τεκμηριωμένη αποτίμηση της εργασίας, με έμφαση στην ιδιαίτερη συμβολή της στην εκπαίδευση, στην επιστήμη και στην έρευνα.
  2. Συγκεκριμένες προτάσεις βελτίωσης της εργασίας, εφόσον απαιτούνται.

 

Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας ότι η Έκθεση Αξιολόγησης πρέπει να απαντά στα εξής ερωτήματα:

  1. Η εργασία είναι πρωτότυπη (αποφυγή πλαγιαρισμού);
  2. Χρησιμοποιεί κατάλληλη μεθοδολογία;
  3. Η ανάπτυξη του θέματος χαρακτηρίζεται από πληρότητα;
  4. Τα συμπεράσματα τεκμηριώνονται επαρκώς;
  5. Τηρούνται οι προδιαγραφές οργάνωσης των βιβλιογραφικών αναφορών;
  6. Τηρούνται οι τυποτεχνικές προδιαγραφές που έχουν οριστεί για όλα τα στάδια της εργασίας (δομή, επικεφαλίδες, κείμενο, εικαστικά, πίνακες κλπ.);
  7. Υπάρχουν φιλολογικά προβλήματα (σαφήνεια κειμένου, σύνταξη, ορθογραφία, επαναλήψεις/πλατειασμοί, δομικά προβλήματα κλπ.);

Δείκτες αξιολόγησης:

ΔΕΚΤΗ: Η εργασία είναι άρτια σε όλα τα παραπάνω κριτήρια και δεν χρειάζεται περαιτέρω αλλαγές.

ΔΕΚΤΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΛΛΑΓΩΝ: Η εργασία έχει ελλείψεις σε κάποια από τα παραπάνω κριτήρια και χρειάζεται αλλαγές.

ΜΗ ΔΕΚΤΗ: Η εργασία έχει σοβαρά προβλήματα, τα οποία κατά την τεκμηριωμένη κρίση σας δεν επιδέχονται διόρθωση ή βελτίωση.

Στην εργασία σας χρειάζεται να λάβετε υπόψη τις προδιαγραφές των εισηγήσεων και τις οδηγίες οι οποίες έχουν δοθεί στους συγγραφείς, τις οποίες θα βρείτε στη διεύθυνση: https://conf.pdekritis.gr/index.php/conferences/conf4/announcement/view/19

Μπορείτε να δείτε το βοηθητικό βίντεο για τη διαδικασία κρίσεων στο περιβάλλον του Κριτή εδώ: https://screencast-o-matic.com/watch/cYiZrQEwqh

 
Σχετικές ιστοσελίδες μας:

https://4conf.pdekritis.gr/ https://conf.pdekritis.gr/ http://physed.pdekritis.gr/ http://synedria.pdekritis.gr/


Ανάπτυξη, διαχείριση ιστοσελίδας: Κώστας Τρικάλης 2019