Τέταρτο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο ΠΔΕ Κρήτης (2022)

Διεξαγωγή του Συνεδρίου μέσω διαδικτύου

Μάιος 19, 2022 – Μάιος 22, 2022


Ο μετασχηματισμός του σχολείου στον 21ο αιώνα: Θέσεις - Αντιθέσεις - Συγκλίσεις

Ανακοινώσεις

 
Δεν έχουν δημοσιευθεί ανακοινώσεις.
 
Περισσότερες Ανακοινώσεις...

Εικόνα αρχικής σελίδας συνεδρίουΣυνέδρια Π.Δ.Ε. Κρήτης

Ανάπτυξη, διαχείριση ιστοσελίδας 2019-2021: Κώστας Τρικάλης, 2023: Τμήμα Δ Πληροφορικής