ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΔΕ: 4Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - διεξαγωγή του Συνεδρίου μέσω διαδικτύου και παράταση της προθεσμίας υποβολής των πλήρων κειμένων των εργασιών του Συνεδρίου

 


3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Π.Δ.Ε. Κρήτης

ΕΡΕΥΝΩ, ΔΙΔΑΣΚΩ, ΜΑΘΑΙΝΩ:

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΙΤΟ ΣΤΟΝ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

1-4 Οκτωβρίου 2020

4Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διεξαγωγή μέσω διαδικτύου του Συνεδρίου

Διεύρυνση της διάρκειας των εργασιών του

Παράταση υποβολής πλήρων κειμένων

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης  αποτιμώντας τα νέα δεδομένα που έφερε η υγειονομική κρίση του COVID-19 και ανταποκρινόμενη στα αιτήματα πολλών εκπαιδευτικών, ανακοινώνει: (α) τη διεξαγωγή του Συνεδρίου μέσω διαδικτύου, (β) την παράταση της προθεσμίας υποβολής των πλήρων κειμένων των εργασιών και (γ) τη διεύρυνση της διάρκειας του Συνεδρίου κατά μία ημέρα.

Οι κεντρικές ομιλίες, οι συνεδριάσεις στρογγυλών τραπεζιών, οι προφορικές ανακοινώσεις, οι αναρτώμενες ανακοινώσεις (e-posters), τα διαδικτυακά εργαστήρια και η συμμετοχή των συνέδρων θα πραγματοποιηθούν μέσω διαδικτύου, χωρίς φυσική παρουσία. Κατ' εξαίρεση όσα εργαστήρια δεν προσφέρονται για να υλοποιηθούν μέσω διαδικτύου, υπάρχει η δυνατότητα να πραγματοποιηθούν με φυσική παρουσία των συμμετεχόντων, με παράλληλη φροντίδα τήρησης των συνιστώμενων μέτρων πρόληψης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, κατά τις ημέρες των εργασιών του Συνεδρίου, σε χώρους που θα οριστούν από την Οργανωτική Επιτροπή. Η παρακολούθηση και η συμμετοχή στις εργασίες του Συνεδρίου θα είναι δυνατή μονάχα κατόπιν ηλεκτρονικής εγγραφής. Πληροφορίες για την εγγραφή και την είσοδο των συνέδρων στον ψηφιακό χώρο του Συνεδρίου και την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων, καθώς και για τις τεχνικές προδιαγραφές προετοιμασίας και παρουσίασης των εργασιών (προφορικές ανακοινώσεις, e-posters, εργαστήρια), θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου: http://conf.pdekritis.gr .

Η Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου, θέλοντας να αναδείξει τόσο τα επιτεύγματα των εκπαιδευτικών, όσο και  τους  προβληματισμούς  που προέκυψαν  από την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (ΕξΑΕ), κατά την περίοδο της αναστολής λειτουργίας των σχολείων, αποφάσισε να συμπεριλάβει στις εργασίες του Συνεδρίου συνεδρίαση στρογγυλού τραπεζιού με θέμα την εξ αποστάσεως εκπαίδευση (ΕξΑΕ).

Λαμβάνοντας υπόψη τον υψηλό φόρτο εργασίας των εκπαιδευτικών κατά την τρέχουσα περίοδο, η προθεσμία υποβολής των πλήρων κειμένων των εργασιών παρατείνεται έως 25 Αυγούστου 2020.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί επάρκεια και άνεση χρόνου για την ψηφιακή διεξαγωγή του Συνεδρίου, διευρύνεται η διάρκειά του κατά μία ημέρα και συγκεκριμένα από 1 έως 4 Οκτωβρίου 2020. Κατά το διάστημα πριν τη διεξαγωγή του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν προσυνεδριακές δράσεις.

 

Σημαντικές Ημερομηνίες – Προθεσμίες

 • Λήξη υποβολής ολοκληρωμένων εργασιών (πλήρη κείμενα): 25 Αυγούστου 2020
 • Ανακοίνωση προγράμματος Συνεδρίου: 25 Σεπτεμβρίου 2020
  • Διεξαγωγή Συνεδρίου: 1-4 Οκτωβρίου 2020
  • Ενημέρωση αποδοχής εργασιών για δημοσίευση στα Πρακτικά: έως 12 Οκτωβρίου 2020

 

Θεματικές ενότητες του Συνεδρίου

(εντός παρενθέσεως δηλώνονται ενδεικτικές υποενότητες):

1) Θεωρία και πράξη στη διδασκαλία και τη μάθηση

(παιδαγωγική θεωρία, διδακτική μεθοδολογία, διαφοροποιημένη διδασκαλία, διδακτικές προτάσεις, γενική και ειδική διδακτική, διαθεματικότητα, μετασχηματίζουσα μάθηση κ.ά.)

2) Ενταξιακή εκπαίδευση

(ειδική αγωγή, συμπεριληπτική εκπαίδευση, διαπολιτισμικότητα, εκπαίδευση προσφύγων, εκπαίδευση για την ετερότητα κ.ά.)

3) Εκπαίδευση για την αειφορία, καινοτόμα προγράμματα, σχολικές δραστηριότητες

(προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων, σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός, ευρωπαϊκά προγράμματα, σχολικές δράσεις κ.ά.)

4) Σχολείο και κοινωνία

(σχολική ζωή, σχολικό κλίμα, σχολικό περιβάλλον, μαθητική διαρροή, εκπαιδευτική κινητικότητα, διασύνδεση σχολείου και κοινωνίας, κατάρτιση και αγορά εργασίας κ.ά.)

5) Δομές και θεσμοί εκπαίδευσης

(εκπαίδευση ενηλίκων, εκπαιδευτική ηγεσία, υποστηρικτικές δομές, οργάνωση και προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου, τυπική  και άτυπη εκπαίδευση, δια βίου μάθηση κ.ά.)

6) Πολιτικές για την εκπαίδευση, προγράμματα σπουδών

(ιστορία και φιλοσοφία της εκπαίδευσης, κοινωνιολογία της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί προσανατολισμοί, προγράμματα σπουδών, σύγχρονα διδακτικά μέσα και υλικά, αξιολογικές προσεγγίσεις κ.ά.)

7) Τέχνη, πολιτισμός και εκπαίδευση

(δομές πολιτισμού και εκπαίδευση, σχέσεις εκπαίδευσης και πολιτισμού, μουσειακή αγωγή, αξιοποίηση της τέχνης στο διδακτικό έργο κ.ά.)

8) ΤΠΕ και εκπαιδευτική διαδικασία

(ψηφιακά εκπαιδευτικά δίκτυα, αξιοποίηση των ΤΠΕ στο εκπαιδευτικό έργο, ψηφιακά υποστηρικτικά περιβάλλοντα κ.ά.)

9) Εκπαιδευτικές έρευνες

(έρευνες για την εκπαίδευση, διερευνητικές προσεγγίσεις, σχέδια δράσης κ.ά.)

10) Έτος Ερωτόκριτου

(σχολικές δράσεις, διδακτικές προτάσεις, ερευνητικές εργασίες κ.ά., με αναφορά στο επετειακό θέμα του Ερωτόκριτου)

Σε ποιους απευθύνεται

 • Εκπαιδευτικούς και στελέχη της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων
 • Μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων, επιστήμονες, ερευνητές και εκπαιδευτές ενηλίκων
 • Προπτυχιακούς και Μεταπτυχιακούς Φοιτητές
 • Μαθητές και γονείς
 • Φορείς που δραστηριοποιούνται στον χώρο της εκπαίδευσης

Το Συνέδριο θα συμπεριλάβει

 • Κεντρικές ομιλίες
 • Συνεδριάσεις στρογγυλών τραπεζιών
 • Προφορικές ανακοινώσεις σε παράλληλες θεματικές συνεδρίες
 • Αναρτώμενες ανακοινώσεις (e-posters)
 • Εργαστήρια

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Όροι, προδιαγραφές και διαδικασία υποβολής εργασιών

 • Προκειμένου να γίνει δεκτή μια εργασία (προφορική ανακοίνωση, αναρτώμενη ανακοίνωση, εργαστήριο) για δημοσίευση στην ηλεκτρονική έκδοση των  Πρακτικών του Συνεδρίου (με ISBN) απαιτείται: (α) η εμπρόθεσμη ηλεκτρονική υποβολή του πλήρους κειμένου στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου και (β) η αποδοχή της κατόπιν κρίσεως, η οποία θα γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Συνεδρίου.
 • Τα πλήρη κείμενα όλων των εργασιών (προφορική ανακοίνωση, e-poster, εργαστήριο) θα κατατεθούν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου: http://conf.pdekritis.gr μέσα στις προθεσμίες που έχουν ανακοινωθεί.
 • Οι εργασίες που υποβάλλονται στο Συνέδριο πρέπει να είναι πρωτότυπες και να μην έχουν υποβληθεί ή δημοσιευθεί αλλού, αυτούσιες ή τμήματά τους.
 • Οι εισηγητές οφείλουν να παρουσιάσουν την εργασία τους στον ψηφιακό χώρο διεξαγωγής του Συνεδρίου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Συνεδρίου.
 • Κάθε εισηγητής μπορεί να συμμετέχει με: α) μία έως δύο ανακοινώσεις (προφορικές ή e-posters) ή β) με ένα έως δύο εργαστήρια ή γ) με μία ανακοίνωση και ένα εργαστήριο, είτε μόνος είτε ως συνεισηγητής. Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των εισηγητών σε μία ανακοίνωση ή εργαστήριο δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις.
 • Η μέγιστη διάρκεια των προφορικών ανακοινώσεων είναι 15 λεπτά, των διαδικτυακών εργαστηρίων 90 λεπτά και των διά ζώσης εργαστηρίων 120 λεπτά. Θα υπάρχει χρόνος για συζήτηση στο τέλος κάθε συνεδρίας.
 • Οι αναρτώμενες ανακοινώσεις (e-posters) θα παρουσιαστούν όλες μαζί σε ξεχωριστή συνεδρία, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Συνεδρίου.
 • Οδηγίες για το περιεχόμενο, την έκταση και τη μορφοποίηση των πλήρων κειμένων των εργασιών (προφορική ανακοίνωση, e-poster, εργαστήριο) θα βρείτε ΕΔΩ.

 

Κρίση εργασιών (πλήρη κείμενα) και δημοσίευση Πρακτικών

 • Τα πλήρη κείμενα όλων των εργασιών (προφορικές ανακοινώσεις, e-posters, εργαστήρια) θα τεθούν στην κρίση δύο (2) ανεξάρτητων κριτών, στη βάση της επιστημονικής δεοντολογίας, της ποιότητας και της πρωτοτυπίας τους, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Συνεδρίου (περιεχομένου και μορφοποίησης) που έχουν ανακοινωθεί. Στην περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των δύο κριτών, η εργασία  ανατίθεται σε τρίτο κριτή για την τελική κρίση.
 • Προκειμένου μια εργασία να γίνει δεκτή για δημοσίευση στα Πρακτικά του Συνεδρίου θα πρέπει να έχει θετική αξιολόγηση από δύο (2) τουλάχιστον μέλη της επιτροπής κριτών.
 • Τα σχόλια των κριτών κοινοποιούνται ανώνυμα στους συγγραφείς. Το αποτέλεσμα της κρίσης μπορεί να είναι η αποδοχή της εργασίας για δημοσίευση ή η αποδοχή της υπό προϋποθέσεις ή η μη αποδοχή της.
 • Τα πλήρη κείμενα των εργασιών που θα λάβουν θετική κρίση θα συμπεριληφθούν στην ηλεκτρονική έκδοση των Πρακτικών του Συνεδρίου (με ISBN).

Συμμετοχή συνέδρων

 • Όλοι οι συμμετέχοντες στο Συνέδριο χρειάζεται να εγγραφούν (δημιουργία λογαριασμού και στη συνέχεια σύνδεση) στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου: http://conf.pdekritis.gr/index.php/conferences/conf3/user/account
 • Κατά την εγγραφή στο Συνέδριο, την υποβολή μιας εργασίας και την εξ αποστάσεως παρουσίασή της, καθώς και για την εν γένει συμμετοχή στο Συνέδριο, θα απαιτηθεί η αποδοχή όρων χρήσης και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και πνευματικών δικαιωμάτων.
 • Οι σύνεδροι θα παραλάβουν οδηγίες σύνδεσης στη διαδικτυακή εφαρμογή τηλεδιάσκεψης του Συνεδρίου.
 • Στο Συνέδριο δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής για τους εισηγητές και τους υπόλοιπους συμμετέχοντες.
 • Στους συνέδρους παρέχεται βεβαίωση συμμετοχής.

Επικοινωνία

 

Για  την Οργανωτική Επιτροπή

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης

Εμμανουήλ Καρτσωνάκης
Σχετικές ιστοσελίδες μας:

http://synedria.pdekritis.gr/

http://physed.pdekritis.gr/


Ανάπτυξη, διαχείριση ιστοσελίδας: Κώστας Τρικάλης 2019