ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΔΕ: ΟΔΗΓΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΡΙΤΕΣ

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Παρακαλούμε ελέγχετε και στο φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας σας, για τυχόν μη αναγνωσμένα μηνύματά μας!
Σχετικές ιστοσελίδες μας:

http://synedria.pdekritis.gr/

http://physed.pdekritis.gr/


Ανάπτυξη, διαχείριση ιστοσελίδας: Κώστας Τρικάλης 2019